Hem

Golden Cockers

Liten ansvarsfull uppfödning av Golden Retriever

Välkommen till Goldencockers.

Ing-Marie Pettersson

Gotthardsberg Vässingstorp

641 62 VALLA

Mobil: 072-230 48 64

 

e-mail: ingmarie55@hotmail.com